Inschrijven

Inschrijven nieuwe leerling

Als u uw kind wilt aanmelden op onze school  kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking. U heeft de mogelijkheid om informatie te ontvangen in de vorm van onze schoolgids, maar u wordt ook in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen in onze school. Het is prettig als uw kind hier ook bij aanwezig is. Tijdens deze rondleiding wordt informatie gegeven over onze school en heeft u de mogelijkheid om de sfeer te proeven en een kijkje te nemen in de verschillende groepen. U ontvangt dan ook een inschrijfformulier of u kunt het op deze pagina downloaden.
 
Een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek gebeurt aan de hand van een intakeformulier, wat u tegelijk met de uitnodiging ontvangt.  Tijdens het intakegesprek wordt samen met u het intakeformulier ingevuld.
 
Nadat uw kind op onze school is aangemeld en ingeschreven voor het nieuwe schooljaar, krijgen u en uw kind een uitnodiging om kennis te komen maken met de leerkracht. Er kan dan rondgekeken worden in de school en de leerkrachten zullen dan mogelijke vragen beantwoorden.
 
Wordt uw kind tussentijds aangemeld, ingeschreven en toegelaten, dan draagt de leidinggevende  zorg voor de eerste opvang.  Er wordt dan kennis gemaakt met de school en de leerkracht, bij wie uw kind in de klas komt.  Ongeveer een week na plaatsing van het kind neemt de leerkracht (telefonisch) contact op met de ouders om te praten over de eerste indrukken.
 
Kleuters die ingeschreven zijn mogen de school  bezoeken  vanaf de dag dat zij vier jaar worden. Vooraf mogen ze een aantal dagdelen meedraaien met de groep waarin zij geplaatst worden om alvast aan het naar school gaan te wennen.