Welkom

Welkom op Camelot

Camelot heeft gekozen voor het concept Ervaringsgericht Onderwijs (EGO).
Wij willen het beste halen uit kinderen. Het focussen op welbevinden, betrokkenheid blijkt een waardevolle bril te bieden om beter greep te krijgen op processen van leren en ontwikkelen.
We kijken op de eerste plaats naar de kwaliteit van het leerproces. Hoe zijn kinderen aan de slag?

  • Zie je dat kinderen zich oké voelen, dat ze er zin in hebben en dat ze er stralend bijlopen? (welbevinden) 
  • Zie je dat ze intens bezig zijn, dat ze beginnen mee te denken en dat ze zelf stappen zetten om tot oplossingen te komen? (betrokkenheid) 
  • Zie je dat kinderen met respect omgaan met elkaar en hun omgeving (verbondenheid)

Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een open sfeer, met respect voor verschillen. We hebben oog voor sfeer en kwaliteit. Er wordt samengewerkt in een open, veilige, uitdagende leeromgeving. Ieder kind en volwassenen wordt geaccepteerd en zijn eigenheid is het uitgangspunt.

Wij hebben een enthousiast en deskundig team dat het beste wil halen uit kinderen. Alle kinderen worden “gezien. Kinderen, ouders en collega’s voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en hun omgeving.

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen en bieden daarbij passende zorg voor alle niveaus.
Belangrijke normen en waarden voor ons zijn: Autonomie, rust, respect, samenwerking en veiligheid. Ieder kind wordt gezien en gaat met plezier naar school en geniet van zijn/haar successen.
  
Onze kinderen bezitten uiteindelijk voldoende basiskennis en- vaardigheden om de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan. Naast een gedifferentieerd aanbod op cognitief gebied investeren wij in sociale en culturele vaardigheden, kritisch en creatief denken, communiceren en ICT- geletterdheid.

Onze overtuiging:

  • Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. 
  • Hoog welbevinden en grote betrokkenheid zorgen voor een goede ontwikkeling. 
  • Kinderen, leerkrachten en ouders samen maken het onderwijs. Ze voelen zich betrokken en verbonden met elkaar.
  • Veiligheid en een goed pedagogisch klimaat zijn voorwaarden voor optimaal leren.
  • Ieder kind wordt gezien en gaat met plezier naar school en geniet van zijn/haar successen. 
  • Ieder kind is leergierig en wil zich ontwikkelen.