MR

Medezeggenschapsraad voor en door ouders

In de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen wij de belangen van alle Camelot ouders. Dus ook van die van u! Dit kunnen we alleen doen met uw hulp.
Of het nu gaat over het onderhoud en gebruik van het schoolgebouw of de verkeersveiligheid rond de school: laat ons weten wat u ervan vindt en welke vragen er bij u spelen.

Meerdere malen per jaar overleggen wij samen met de personeelsgeleding van de MR over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen. De MR heeft ten aanzien van het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. 

Regelmatig zullen we u informeren over actuele onderwerpen en soms zullen we een onderwerp aan u voorleggen. We doen dat in de maandbrief en/of via de website van OBS Camelot. Op de website plaatsen we ook de notulen van de MR vergaderingen.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad.

Ouders:
- Joost Aelmans, vader van Eva (groep 5) en Nina (groep 4)
- Lieda Minten, moeder van Jules (groep 3-4) en Finn (groep 1c)
- Nevanda van den Broek, moeder van Timo (groep 3-4) en Lars (groep 1/2B)

Teamleden: 
- Angela van Dinther, groep 4
- Ageeth Cuijpers, groep 5
- Alberdien van Summeren, groep 2B

De directie (Paul Bouw) is adviserend lid van de MR.

Aan het eind van dit schooljaar komt er een plek vrij bij de oudergeleding van onze MR. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om vanaf het nieuwe schooljaar mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Kijk hier voor meer informatie

We zijn bereikbaar via e-mail:
mr.obscamelot@stichtingoog.nl
U kunt ons natuurlijk ook aanspreken op het schoolplein.