BSO

BSO

Voor- en naschoolse opvang

Het is mogelijk om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang die verzorgd wordt door Kanteel. De ruimte van de voor- en naschoolse opvang is gesitueerd in de bovenbouw van ons gebouw.
Op deze locatie heeft Kanteel 3 groepen BSO voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Deze locatie is geopend van maandag t/m vrijdag voor- en naschools en in schoolvakanties.
Neem voor meer informatie, zoals de openingstijden en mogelijkheden, contact op met de locatiemanager  van Kanteel, Miranda Loeffen. Zij is te bereiken op 06-11 53 23 71
Ouders van Camelot worden in de gelegenheid gesteld bij voorrang gebruik te mogen maken van deze kinderopvang. Informatie en inschrijving vindt plaats via de website http://www.kanteel.nl/locaties/bso-boemerang/#