BSO

BSO

Voor- en naschoolse opvang

Het is mogelijk om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang die verzorgd wordt door Kanteel. De ruimtes van de voor- en naschoolse opvang (2 lokalen) zijn gesitueerd in de onderbouw van onze school.
Op deze locatie heeft Kanteel 3 groepen BSO voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Deze locatie is geopend van maandag t/m vrijdag voor- en naschools en in schoolvakanties.
Neem voor meer informatie, zoals de openingstijden en mogelijkheden, contact op met de locatiemanager  van Kanteel, Miranda Loeffen. Zij is te bereiken op 06-11 53 23 71
Ouders van Camelot worden in de gelegenheid gesteld bij voorrang gebruik te mogen maken van deze kinderopvang. Informatie en inschrijving vindt plaats via de website http://www.kanteel.nl/locaties/bso-boemerang/#

 

Voor- en naschoolse opvang 2016-2017

Kinderopvang Kanteel verzorgt voor Camelot de voor- en naschoolse opvang.

 

 

De coördinator van de voor- en naschoolse opvang

De locatiemanager van de voor- en naschoolse opvang is Miranda Loeffen. Zij werkt zelf mee op de groep op maandag, dinsdag en donderdag.

Mocht het kind een keer geen gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang dan moet dit ook tijdig gemeld worden via het telefoonnummer van het team van de voor- en naschoolse opvang.