MR

Medezeggenschapsraad voor en door ouders

In de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen wij de belangen van alle Camelot ouders. Dus ook van die van u! Dit kunnen we alleen doen met uw hulp.
Of het nu gaat over het onderhoud en gebruik van het schoolgebouw of de verkeersveiligheid rond de school: laat ons weten wat u ervan vindt en welke vragen er bij u spelen.

Zes keer per jaar overleggen wij samen met de personeelsgeleding van de MR over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen. De MR heeft ten aanzien van het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. 

Regelmatig zullen we u informeren over actuele onderwerpen en soms zullen we een onderwerp aan u voorleggen. We doen dat in de maandbrief en/of via de website van OBS Camelot. Op de website plaatsen we ook de notulen van de MR vergaderingen.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad.

Ouders:
- Janneke Goossens, moeder van Jim (groep 1-2B)
- Hilde van Thiel, moeder van Luuk (groep 7) en Lara (groep 5)
- Jolanda Vrolijk, moeder van Koen (groep 4-5) 

Teamleden: 
- Angela van den Crommenacker
- Kim Gorissen
- Marco Kranenburg

De directie (Angela van Dinther) is adviserend lid van de MR.

We zijn bereikbaar via e-mail:
mr.obscamelot@saamscholen.nl
U kunt ons natuurlijk ook aanspreken op het schoolplein.