Nieuws

Camelot staakt donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020

Inmiddels hebben zich bijna vierduizend scholen aangemeld bij de Algemene Onderwijsbond , dat is nu al meer dan bij de vorige actie.

Docenten leggen massaal het werk neer omdat zij boos zijn dat de overheid naar hun mening te weinig doet om de al jaren voortwoekerende crisis in het onderwijs aan te pakken.

In 2020 hebben volgens de AOb 55.000 leerlingen in het primair onderwijs op regelmatige basis geen leraar voor de klas staan. Dat aantal zal, als er niets gebeurt, oplopen tot 240.000 leerlingen in 2028.

Er zijn nog steeds structurele middelen nodig voor onderwijs, daarom zijn wij op 30 en 31 januari gesloten. Camelot maakt zich sterk voor wat de onderwijs sector zo nodig heeft, erkenning en waardering voor het belang van ons werk en voor ons prachtige vak.