Nieuws

Staking 6 november

                                                                                                                                                                                                            
  Uden 23 oktober 2019

 Beste ouders/verzorgers,

Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs.  Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op woensdag 6 november een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu weer.

Wat betekent dit voor onze school.

Meer dan de helft van de leraren op onze school is van plan om op 6 november 2019 te gaan staken. Dat betekent dat de school op deze dag gesloten blijft. We informeren u tijdig zodat u voor deze dag opvang voor uw kind kan organiseren.

Met vriendelijke groet,

Paul Bouw

directeur