Nieuws

Tevredenheidsonderzoek

In het kader van kwaliteitszorg zijn we als school verplicht om ons te verantwoorden over de kwaliteit van ons onderwijs. Naast o.a. didactische opbrengsten zijn leerlingen, ouders en medewerkers belangrijke bronnen van informatie aangaande de kwaliteit. Binnen SAAM* kiezen we vanaf dit schooljaar voor de tevredenheidsmeting van Vensters PO. Dit zijn korte vragenlijsten (11 tot 15 vragen) die worden ingevuld door ouders, medewerkers en kinderen van groep 7 en 8 met de volgende onderdelen: schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie & communicatie, veiligheid op school en arbeidsomstandigheden.  
Dit tevredenheidsonderzoek zal in november worden afgenomen. Binnenkort ontvangen jullie hierover meer informatie