Kinderraad

De eerste vergadering van de kinderraad

De Kinderraad heeft op 16 maart de vierde vergadering gehad. In de bijlage staat het verslag.
verslag Kinderraadsvergadering nr. 4 16-03-2017.docx