Nieuws

Onze school is dicht op 6 november

Beste ouder/verzorger,

Vrijdag kwam het bericht dat er extra geld komt om een aantal knelpunten in het onderwijs aan te kunnen pakken. We zien het als een stapje in de goede richting, als een (financiële) steun in de rug voor onze sector. Het toekennen van deze incidentele middelen is voor heel veel leraren echter een teleurstelling; structurele problemen vragen om een structurele oplossing.

In de Social Media kwamen vele reacties op het afblazen van de stakingen op 6 november. Misschien heeft u hierover ook de berichten op het journaal gezien. Intussen heeft de grootste onderwijsbond (AOb) haar handen van het convenant af getrokken en hebben haar leden gevraagd de staking door te zetten. En te gaan voor een structurele oplossing.

Om alle onduidelijkheid te voorkomen hebben we onze collega’s gevraagd om zich uit te spreken over het wel of niet gaan actievoeren. Het team van Camelot heeft aangegeven dat ze woensdag gaan staken om onze eisen voor een structurele oplossing kracht bij te zetten.

Het college van Bestuur heeft ook aangegeven de keuzes van onze collega’s te zullen respecteren. Door het op vrijdagavond realiseren van een akkoord, waar veel onduidelijkheid over is, werd het spijtig genoeg onmogelijk om u meer tijdig te informeren. We hopen op uw begrip voor de keuzes wij maken.

Het overgrote deel van het team voert actie op 6 november. Dit betekent dat de school op deze dag gesloten is. Wij vinden het belang van goed onderwijs gegeven door goed opgeleide professionals zo groot, dat de school dicht gaat op deze dag. Erkenning en waardering voor ons werk en ons prachtige vak is voor ons van groot belang. De mens, vertrouwen in elkaar en positieve intenties vormen onze basis. We vertrouwen erop dat we SAAM* staan voor onderwijs dat deugt!

Met vriendelijke groet,

Paul Bouw

Directeur.