Nieuws

Themaonderzoek schoolverschillen

Op dinsdag 22 oktober vindt een inspectiebezoek plaats op onze school.

De Inspectie van het Onderwijs doet in het schooljaar 2019-2020 tussen scholen  landelijk onderzoek naar verschillen in de kansen die zij hun leerlingen bieden en naar de onderwijsresultaten die zij behalen. Dat doet ze in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Ze richt zich met name op de goede praktijken en betekenisvolle verbanden. Camelot maakt deel uit van deze steekproef samen met 40 andere scholen.

Middels dit themaonderzoek wil de inspectie zicht krijgen op:

  • wat voor Camelot de essentiële aspecten zijn die maken dat kinderen leren én
  • hoe wij ervoor zorgen dat alle kinderen optimale onderwijskansen krijgen.

Het bezoek van de inspectie zal bestaan uit:

  • Rondleiding door de school

In deze rondleiding zullen wij de inspecteurs laten zien wat Camelot belangrijk vindt in het onderwijs aan onze leerlingen. We zullen met name de kinderen zelf de rondleiding laten verzorgen zodat ze zelf kunnen vertellen hoe zij de school ervaren.

  • een drietal gesprekken:
  1. een gesprek met het team
  2. een gesprek met zes leerlingen (uit groepen 7 en 8)
  3. een gesprek met het managementteam, inclusief de intern begeleider.
  • Een afsluitend gesprek